“Cảnh khổ là nấc thang của bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, và là vực thẳm cho kẻ yếu đuối”

Muốn có được thành tích tốt thì nhất định phải trải qua nỗ lực. Đời này không có gì là cho không cả. Sự thành đạt, tình yêu, hạnh phúc, bình an hay của cải, sức khỏe… Dù là con đường dẫn đến thành tựu nào thì cũng sẽ tràn ngập những khúc khuỷu, gian nan.

Trích trong bài giảng: Đổi đời 

Bài liên quan