Tình yêu của mẹ giống như vòng tròn, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc. Nó dung dị mà vĩ đại, tự nhiên mà mạnh mẽ vô cùng.

Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: 9 Chữ Cù Lao