Cần làm gì khi người thân vừa qua đời? Mời cả nhà cùng lắng nghe Thầy chia sẻ.

Trích trong bài giảng: Phật Pháp Vấn Đáp 07

Bài liên quan