Tình thương yêu rộng lớn
Luôn đem tới niềm vui
Cùng sớt chia nỗi khổ
Dìu nhau về thảnh thơi.

Trích trong bài giảng: Trải Rộng Từ Tâm 

Bài liên quan