Nuôi tức giận giống như uống thuốc độc mà trông chờ người khác chết. Nóng giận đến, phúc khí đi, đó là quy luật bất biến. Người muốn giữ phúc khí ắt phải biết khống chế cơn giận giữ mình trước.

Trích trong bài giảng: Nhẫn Một Chút Sóng Yên Gió Lặng 

Bài liên quan