Ngày nay, phần lớn chúng ta cho con trẻ tiếp xúc với internet quá sớm mà quên đi bao nhiêu hiểm họa xung quanh con mình. Mọi thông tin, kiến thức… nên được chọn lọc 1 cách kỹ càng nếu không sẽ hướng con đến những lối sống lầm lạc và ngày càng lạnh lùng, vô cảm.

Trích trong bài giảng: Con Hư Tại Mẹ Cháu Hư Tại Bà?