Trong cuộc sống, chúng ta không ít thì nhiều cũng bắt gặp hoặc nghe qua những sự việc mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến con ra tay sát hại cha mẹ hoặc cha/mẹ giết con. Khi bàn luận, ta hay nghe nói đó là do nghiệp của họ, vậy nghiệp là gì và chúng ta có chối bỏ được nghiệp không?

Xin mời quí vị cùng lắng nghe thầy phân tích và chia sẻ.