Khi cả thế giới này chống lại bạn thì cha mẹ vẫn luôn ủng hộ và tin tưởng bạn. Vì thế, chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện, còn thế giới này phải có điều kiện mới yêu thương con. Cha mẹ là người tuyệt vời như thế đấy. Hãy yêu thương chamẹ khi còn có thể, bạn nhé!

Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: 9 Chữ Cù Lao

Bài liên quan