Người có phúc nhờ tích đức từ nhiều kiếp trước sẽ luôn luôn được như ý trong mọi mặt của cuộc sống, nhưng xin nhớ rằng, những gì mà ta may mắn có được trong hiện tại biết đâu lại là những cái ta đang vay mượn trước ở tương lai? Nếu ta sử dụng thái quá, lên mặt kiêu căng ắt sẽ tổn giảm phước đức của tự thân.

Trích trong bài giảng: Lòng Tham Vô Hạn, Phước Báu Hữu Hạn 

Bài liên quan