Hoàn cảnh luôn thay đổi, con cái không phải lúc nào cũng mãi trong vòng tay cha mẹ, vì thế, hãy hình thành cho con những kỹ năng và kinh nghiệm sống để con có thể vững vàng bước đi trong cuộc đời đầy chông gai này.

Trích trong bài giảng: Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà?

Bài liên quan