Nhiều người thường hay thắc mắc rằng: để phụng sự đạo pháp thì xuất gia tốt hay ở đời tốt? Cả nhà cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây của Sư Phụ nhé! 

Trích trong bài giảng: Đi tu tốt hay ở đời tốt?

Bài liên quan