Cuộc đời con người chỉ là giấc mộng mà thôi.., phù du , mây khói..tất cả rồi cũng hóa hư không. Sống trong cõi đời này tức là ta đang sống trong giấc mộng và đã biết chắc chắn rằng sẽ có những cơn ác mộng bất ngờ đến với chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ chỉ toàn mộng đẹp. Mà đã là mộng thì tất nhiên không thật, là ảo ảnh mà thôi..nhưng ta vẫn cứ cố đeo theo ảo ảnh..cuối cùng …vẫn là chiếc bóng của thời gian.

Trích trong bài giảng: Mở Mắt Chiêm Bao