Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nạo phá thai: Nguyên nhân từ bản thân của đối tượng nạo phá thai; nguyên nhân từ gia đình và nguyên nhân từ xã hội. Mời cả nhà cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây.

Trích trong bài giảng: Phá thai và nghiệp lực