Kiếp người sống được bao lâu, xuôi tay nhắm mắt qua cầu gió bay. Hãy vui cho hết kiếp này, đừng gieo oán hận, đọa đầy lẫn nhau.

Trích trong bài giảng: Oan Trái Từ Nơi Mình