Mỗi chúng ta là một cá thể độc lập, nhưng muốn có một cuộc sống an toàn và hạnh phúc thì cần phải có sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

Cách sống thờ ơ, chỉ biết mỗi chính mình sẽ khiến chúng ta trở thành con người bất nghĩa và tự đẩy mình vào sự nguy hiểm trong những lúc gặp hoạn nạn.

———

Trích bài giảng: Có Phải Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa Không?