Con người thường không biết quý trọng những thứ mình đang có, và luôn có niềm mong muốn mãnh liệt với những thứ chưa đạt được. Bước qua tuổi trung niên, một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, vì vậy hãy sống sao để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

Trích trong bài giảng: Tác Phẩm Cuộc Đời 

Bài liên quan