Khổ đau tồn tại như một cách tất yếu trong cuộc sống, mà dù ở địa vị nào, không ai tránh khỏi nó. Tuy nhiên, một người đủ bản lĩnh và khôn ngoan thì lấy khổ đau làm động lực giúp mình vượt qua và trưởng thành một cách vững vàng thay vì gục ngã trước nó.

———-

Trích bài giảng: Khổ Đau Cho Ta Bài Học Gì?