Gia đình sống không vui vẻ, con cái không hiếu thảo cha mẹ, vì không tin sâu nhân quả … vì chẳng biết tu tâm. Xã hội hay nói nặng, mắng chửi kiện cáo nhau vì chẳng biết tu tâm. Thế giới đấu tranh tham lam giành giật giết hại lẫn nhau, vì chẳng biết tu tâm. Phật tử tu hành hay bị thối chuyển, bởi vì hay cầu khẩn van xin không tin tưởng chính mình, ỷ lại vào bên ngoài. Gia đình người thân biết tu tâm thì mới được bình yên, an vui, hạnh phúc. Xã hội có tu tâm, thì đất nước mới an cư lạc nghiệp trên tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau bằng trái tim hiểu biết.

Thế giới ai cũng biết tu tâm, thì mọi người sống trong hòa bình. Phật tử biết tu tâm, mới mau vượt qua biển khổ sông mê. Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Phá chấp mê lầm 

Bài liên quan