Mùi hôi cơ thể luôn khiến chúng ta e ngại khi sinh hoạt tập thể. Để khắc phục cơ thể bị nặng mùi, có 02 phương pháp rất đơn giản để làm giảm hoặc dứt hẳn mà không cần dùng đến thuốc thông qua lời chia sẻ ngắn của Thầy Thích Phước Tiến dưới đây. Xin cả nhà cùng tham khảo.

Bài liên quan