Lý trí là một nhận thức có sự tôi luyện, có kiểm soát, còn bản năng là phản ứng không được kiểm soát, nó diễn ra một cách rất tự nhiên. Bản năng rất mạnh và nếu con người không dùng lý trí để kiềm chế lại thì ta còn nguy hiểm hơn cả loài thú. Vì con thú sống bằng bản năng nhưng không có ý thức tức là nó không tư duy để dẫn đến hành động một cách ghê gớm như chúng ta.

Trích trong bài giảng: Bản Năng Và Lý Trí 

 

Bài liên quan