Rất nhiều lần đứng lễ Phật, nước mắt con cứ tự nhiên chảy xuống không kìm lại được. Mong Thầy giải đáp cho con.
Trích trong bài giảng: Phật Pháp Vấn Đáp 11 

Bài liên quan