Tâm người sở dĩ mệt là bởi vì thường thường khăng khăng giữ mà không chịu buông bỏ. Trong cuộc sống, luôn có một số chuyện đáng nhớ, cũng có một số chuyện nhất định phải xả bỏ. Buông xả và khăng khăng nắm giữ, nên lựa chọn cách nào? Dũng cảm buông bỏ là một loại châu báu. Khi tâm mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút. Khi lòng đau, hãy luyện tập cách buông bỏ. Quá nhiều u buồn sẽ khiến con người mệt mỏi, vậy sao không buông bỏ xuống để đi đoạn đường đời được thong dong, tự tại?

Trích trong bài giảng: Để Tâm Hết Mỏi Mệt 

Bài liên quan