Cuộc sống vốn rất công bằng, gieo nhân nào gặt quả nấy, nhân quả tuần hoàn, thiên lý soi rọi, chà đạp nhân luân ắt sẽ nhận phải báo ứng, dù cho đến kiếp sau cũng sẽ bởi vậy mà sống rất bi thảm.

Trích trong bài giảng: Bao Giờ Trả Hết Nghiệp?