Chúng ta ai cũng sợ khổ đau và mong cầu sự hạnh phúc. Nhưng thời nay, con người phước mỏng nghiệp dày nên luôn phải đối diện với mọi khổ đau trong cuộc sống.

Có người vì quá đau khổ nên xin nguyện trả hết nghiệp này trong một đời, nhưng chúng ta có khả năng để trả hết trong một đời  không?

Bài Pháp thoại “ Bao giờ trả hết nghiệp ” Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ cho chúng ta biết: Không ai trong một đời có thể trả hết bởi ác nghiệp như muối đã tạo thì không bao giờ mất nhưng làm nhẹ đi sự chi phối của nghiệp bằng cách tạo nhiều thiện nghiệp xem như là nước, nước nhiều thì muối sẽ loãng.

Chúng ta chỉ trả hết nghiệp khi đã giác ngộ. Vì thế, khi chưa giác ngộ, có 2 cách để giải quyết ác nghiệp là: Tạo thêm phước báu và tha thiết sám hối. Do đó, hãy tận dụng thời gian và thân mạng này để sống lương thiện, phụng sự cho cộng đồng, để tạo ý nghĩa trong cuộc đời và vun bồi phước báu.

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Bao Giờ Trả Hết Nghiệp. Thuyết giảng tại chùa Quan Âm (P. Mỹ Đông – TP. Phan Rang), ngày 17-03-2018

video

Download MP3

Bài liên quan