Bạn không cần phải lo sợ về cái chết. Nó nhất định sẽ đến. Mọi thứ đều không chắc chắn, tại sao bạn lại phải suy nghĩ về điều chắc chắn này (cái chết)? Cái chết chắc chắn sẽ xuất hiện. Ai cũng phải chết, không có ngoại lệ. Dù khoa học có phát triển đến đâu thì người ta vẫn chết như người ta đã chết cách đây hàng ngàn năm. Ai được sinh ra đời thì nhất định phải chết, không có ngoại lệ. Thế nên, trong khi bạn còn sống, hãy vui với cuộc sống của mình. Khi cái chết xuất hiện, bạn hãy vui cùng nó.

Trích trong bài giảng: Triết Lý Về Sống Chết