Cám dỗ có thể hủy hoại một con người, làm con người sa ngã không thoát ra được. Làm cho con người đánh mất bản thân mình, hủy hoại hạnh phúc cũng như tương lai của bản thân và những người xung quanh. Chính vì vậy mỗi con người chúng ta có sự chánh niệm, có sự tu tập cảnh giác trước những cám dỗ của cuộc đời, xây dựng cho mình một nội tâm mạnh mẽ một ý chí vững vàng.

Trích trong bài giảng: Bản Năng Và Lý Trí