“Dù là Chư Thiên, Càn thát bà, Ma vương hay Phạm thiên, không một ai chẳng thất bại trước người đã tự thắng”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn (Câu 100 đến 106)