“Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc ; với người không làm ác thì không bao giờ bị ác”

Kinh Pháp Cú – PHẨM ÁC – Câu 124

Trích trong bài giảng:  “Kinh Pháp Cú Phẩm Ác (Câu 123-125)”