Trang Chủ Danh mục Kinh Pháp Cú

Danh mục: Kinh Pháp Cú

kinh phap cu pham tam 40

Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm (Câu 40)

Câu 40: Hãy biết rằng thân nầy mong manh như đồ gốm và giam giữ tâm ngươi như thành quách, ngươi hãy đánh dẹp ma quân với...
kinh phap cu pham tam 37

Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm (Câu 37)

Câu 37. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu, nếu người nào điều...
kinh phap cu pham tam 35

Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm (Câu 35)

Câu 35. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, xao động không dễ nắm bắt; chỉ những người nào đã điều phục được tâm mình...
kinh phap cu pham song yeu 34

Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm (Câu 34)

Câu 34: Như con cá bị quăng lên bờ sợ sệt và vùng vẫy thế nào, thì cũng như thế, các ngươi hãy đem tâm lo sợ,...
kinh phap cu pham song yeu 33

Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm (Câu 33)

Câu 33: Tâm kẻ phàm phu thường xao động biến hóa rất khó chế phục gìn giữ, nhưng kẻ trí lại chế phục tâm mình làm cho...
kinh phap cu pham song yeu 29

Kinh Pháp Cú – Phẩm Không Buông Lung (Câu 29)

Câu 29. Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến bỏ lại phía...
kinh phap cu pham song yeu 28

Kinh Pháp Cú – Phẩm Không Buông Lung (Câu 28)

Câu 28. Nhờ trừ hết buông lung kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc Thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại...
kinh phap cu pham song yeu 26

Kinh Pháp Cú – Phẩm Không Buông Lung (Câu 26)

Câu 26: Người ám độn ngu si đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không cho buông lung như anh nhà...
kinh phap cu pham song yeu 25

Kinh Pháp Cú – Phẩm Không Buông Lung (Câu 25)

Câu 25. Bằng sự cố gắng, hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, mà kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo chẳng...
kinh phap cu pham song yeu 15

Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu (Câu 15 – 16)

Câu 15: Ở chỗ này ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kẻ làm điều ác nghiệp, cả hai nơi đều ăn năn; vì thấy...
Bản sao của Bản sao của kinh phap cu pham song yeu 13

Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu (Câu 13 – 14)

Câu 13. Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột thế nào, kẻ tâm không tu tất bị tham dục lọt vào cũng thế.Câu 14. Nhà khéo lợp kín...
Bản sao của Bản sao của kinh phap cu pham song yeu 7

Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu (Câu 7 – 8)

Câu 7: Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, uống ăn vô độ biếng nhác chẳng tinh cần, họ thật là...
Bản sao của kinh phap cu pham song yeu 5

Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu (Câu 5 – 6)

Câu 5. Ở thế gian này, chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Đó là định luật của ngàn...
Bản sao của kinh phap cu pham song yeu 4

Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu (Câu 3 – 4)

Câu 3: Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và cướp đoạt của tôi. Ai còn ôm ấp tâm niệm ấy, thì sự...
kinh phap cu pham song yeu 1

Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu (Câu 1-2)

Câu 1: Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành...
avatar222 2

Kinh Pháp Cú – Câu 143

"Biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được. Nhưng người đã làm được, họ khéo tránh điều khổ nhục như ngựa hay khéo tránh roi da"

Bài mới