“Kẻ ngu tạo ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo. Người ngu tự tạo ra nghiệp để chiụ khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa để đốt mình”
Kinh Pháp Cú – PHẨM ĐAO TRƯỢNG – Câu 136