“Người ngu ít nghe, kém học, suốt đời như trâu, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm”
Kinh Pháp Cú – PHẨM GIÀ – Câu 152