“Chính tự mình làm chỗ nương cho mình chứ người khác làm sao nương được? Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mầu”

Kinh Pháp Cú – PHẨM TỰ NGÃ – Câu 160

Trích trong bài giảng: “Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 157 đến 160)”