“Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên lo uốn tên, thợ mộc lo nẩy mực cưa cây, người làm lành thì lo tự chế ngự”
Kinh Pháp Cú – PHẨM ĐAO TRƯỢNG – Câu 145