“Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ, trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man”

Kinh Pháp Cú – PHẨM TỰ NGÃ – Câu 157

Trích trong bài giảng: “Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 157 đến 160)”