“Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người. Tự sửa mình vốn là điều khó nhất”

Kinh Pháp Cú – PHẨM TỰ NGÃ – Câu 159

Trích trong bài giảng:  “Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 157 đến 160)”