“Sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Giữa những người thù oán, ta sống không thù oán”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc (Câu 197 đến 199)