“Ở đời được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng Sa môn là vui, kính dưỡng Thánh nhơn là vui”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Voi Và Ái Dục (Câu 331 đến 341)