“Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt. Ở trong chỗ tối tăm bưng bít sao không tìm tới ánh quang minh”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Già (Câu 146 đến 150)