“Dò sông dò biển dễ dò. Đố ai lấy thước mà đo lòng người”

Thời đại bây giờ, lòng người càng được xem là thứ đáng sợ. Người ta có thể vì lợi ích của bản thân mà bất chấp làm mọi thứ. Cho dù, điều đó là trái với luân thường đạo lý. Họ có thể hy sinh tình cảm, xem nhẹ tình thân, phản bội ơn nghĩa,…vì vật chất và phù phiếm…

Trích trong bài giảng: Làm Người Khó