Lòng tốt là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.

Khi giúp đỡ được một người nào đó, cảm giác nhẹ nhõm sẽ khiến bạn cảm thấy vui sướng lâng lâng và nghĩ rằng đời này đáng sống ơn rất nhiều.

Vậy nguyên nhân gì đã khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm sau khi làm việc tốt như vậy?

Trích trong bài giảng: Việc Tốt Không Phải Dễ Làm