Trong cuộc đời mỗi người có lúc vì nóng vội, chủ quan mà chúng ta mất phương hướng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Nếu cứ mãi giày vò nhau vì chuyện đã qua thì chúng ta không thể giải quyết được gì. Điều chúng ta cần làm là bỏ qua những sai lầm mắc phải và cẩn trọng làm lại từ đầu. Nếu người mắc sai lầm ý thức được sai lầm và chấp nhận sửa đổi thì họ rất cần sự bao dung từ mọi người để có cơ hội làm lại cuộc đời. Trước những lỗi lầm của người khác, bao dung lại có sức mạnh hơn nhiều so với trừng phạt. Không thể mở lòng khoan dung người khác, bạn cũng không thể nào thành công trong cuộc sống.

Trích trong bài giảng: Thói Đời Ích Kỷ