Với thời công nghệ hiện đại, nó cũng đem lại những phần ý nghĩa của cuộc sống, nhưng hệ lụy và hậu quả của nó cũng là 1 vấn đề nguy hiểm khôn lường.

Hậu quả và hệ lụy nguy hiểm như thế nào, cả nhà cùng nghe Sư Phụ phân tích nhé!

Trích trong bài giảng: Thiền Ứng Dụng Trong Cuộc Sống Hiện Đại

Bài liên quan