Trong vuộc sống chúng ta hay phân định rạch ròi, đâu là đúng, đâu là sai, cái nào là thật, cái nào là giả,… mọi thứ chỉ có 2 mặt đối nghịch nhau. Nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy, có thể đối với ta, trong góc nhìn của ta thì nó là đúng, nhưng nếu nhìn trên khía cạnh của người khác thì chưa chắc đã là vậy. Mỗi hoàn cảnh, mỗi góc nhìn, mỗi khía cạnh cụ thể lại có những phương án tương ứng thích hợp, không có gì là tuyệt đối, mọi thứ chỉ là tương đối mà thôi.

Trích trong bài giảng: Tâm Lý Sợ Tội 

Bài liên quan