“Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai”, chỉ một niệm khởi sân mà kết quả là muôn ngàn chướng ngại nảy sinh. Bậc hiền triết tìm thấy ích lợi trong im lặng, giác ngộ ý thiền trong cuộc sống. Từ đó họ sẽ cảm nhận cuộc sống không cần phải mệt mỏi phiền lòng những chuyện nhỏ nhặt. Nóng giận giống như những hạt cát trong đôi giày đã làm cho bạn khó chịu. Cổ nhân từng nói cơn giận được ví như lửa đốt cháy rừng công đức vậy. Tạo dựng công đức đâu phải dễ. Phải nỗ lực rất nhiều, suy nghĩ nhiều và hy sinh nhiều. Ấy thế mà một phút giận dữ có thể làm tiêu tan tất cả.

Trích trong bài giảng: Nhẫn Một Chút Sóng Yên Gió Lặng