Tạo phước báo là một điều không khó nhưng giữ được phước báo lại là một điều không dễ.

Bởi có những tác nhân âm thầm theo chân chúng ta, khiến ta vô tình làm giảm đi phước báu mà bản thân không hay biết. Tác nhân đó chính là sự ngã mạn, tự cao và hoang phí.

————

Trích: Ngã Mạn Là Gì?