Mọi việc đều có nguyên nhân và chuyện nghèo túng cũng vậy. Chúng ta đã vô tình gieo nghiệp nghèo khó nên hiện tại rất khó có thể giàu có. Vậy làm như thế nào để có thể chuyển được nghiệp nghèo đói? Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Bần cùng sinh đạo tặc

Bài liên quan