Vô Minh là gì? Người có kiến thức sâu rộng có còn Vô Minh hay không?
Mời cả nhà cùng tìm hiểu qua trích đoạn dưới đây

Trích trong bài giảng: Vì Vô Minh Con Tạo Lỗi Lầm

Bài liên quan