Chết chưa hẳn là kết thúc một kiếp người, chỉ là kết thúc trong một giai đoạn tạm thời mà thôi, chúng ta còn sẽ sanh đi tử lại một đời đến nhiều đời ở tương lai nếu chúng ta chưa giác ngộ giải thoát. Vì vậy, luôn nhìn nhận lại sự tu tập của bản thân để phấn đấu trở thành người có ích cho cuộc đời này.

Trích trong bài giảng: Lời Tâm Sự 

Bài liên quan