Hiểu và Thương vốn đã là nhu cầu sẵn có trong mỗi con người. Không ít người đã nghĩ rằng “không ai hiểu mình” nên họ khao khát một tình thương, họ trông chờ sự lắng nghe thấu hiểu…Có người thì mặc cảm lẩn tránh những ánh mắt xung quanh. Có người thì chạy mãi để tìm người hiểu mình…nhưng…có khi suốt cả cuộc đời họ vẫn không tìm thấy được. “ Hãy lấy lòng từ bi, tình yêu thương để nhìn đời thì mọi điều tốt lành sẽ đến bên ta”.

Trích trong bài giảng: Phá Chấp Mê Lầm