Trong khi cố gắng đạt được những thứ lớn lao, chúng ta thường quên đi những điều thật sự quý giá như tự do, hạnh phúc, nụ cười…Nỗ lực làm cho cuộc sống thoải mái hơn, chúng ta quên mất rằng cuộc sống chỉ là cảm nhận được những điều bình dị chứ không phải tích lũy vật chất.

Trích trong bài giảng: Cũ Và Mới Chỉ Là Tương Đối